Lidmaatschap

Lid worden

Word spelend lid voor € 200 per jaar, of trainend lid voor € 115 per jaar.

Word je halverwege het jaar lid, dan betaal je de helft. Je mag eerst drie keer meetrainen voordat je besluit om lid te worden.

Download het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het naar info@matchmakers-wageningen.nl

Opzeggen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend per email worden opgezegd bij het secretariaat. Mondeling, telefonisch of via derden is niet mogelijk.
De contributie loopt door zolang het lidmaatschap nog niet is opgezegd.
Afmeldingen voor het komende seizoen moeten voor 1 december binnen te zijn.
Wanneer er wordt opgezegd voor 1 juli, dan wordt er 2/3 van het contributiebedrag in rekening gebracht.

Wijzigen van het lidmaatschap

Als het lidmaatschap wordt gewijzigd, bijvoorbeeld van spelend naar trainend lid, dan moet dit schriftelijk aangevraagd worden bij het secretariaat. Dit kan door het sturen van een email. Mondeling, telefonisch of via derden is niet mogelijk.
Als er géén officiële aanvraag wordt gedaan, zal de contributie voor het geregistreerde lidmaatschap door blijven lopen. Het is dus zaak, om je aanvraag tijdig en officieel te regelen.